Kloning

Perkatan klon mempunyai maknanya yang tersendiri dalam bidang genetic.klon bermaksud salinan atau fotokopi .
Isu klon merupakan satu isu kontroversi kerana parasaintis akhirnya menemui kaedah menghasilkan sesuatu individu tanpa perlu mensenyawakan telur dan sperma.ini bermakna system pembiakan atau baka tidak lagi menjadi masalah bagi mereka yang ingin mendapat zuriat namun tidak mempunyai ovary atau sperma..
ramai yang bertanya apakah bezanya klon dan kaedah bayi tabung uji.kedua-dua kaedah ini begitu berbeza sekali.
Bayi tabung uji atau persenyawaan luar Rahim melibatkan sebiji telur atau ovary yang di ambil dari jasad betina dan senyawakan dengan sperma yang di ambil dari jasad jantan. Kemudiannya ia di masukkan semula ke Rahim bagi di besarkan.
Dewasa ini kaedah bayi tabung uji dan persenyawaan dalam Rahim merupakan fenomena biasa dan boleh di dapati di mana-mana pusat fertility .ia turut di jadikan cara oleh para penternak yang mahu mendapatkan baka yang baik bagi haiwan peliharaan seperti lembu kambing bahkan beberapa spesies ikan.
Dalam kaedah ini jasad baru yang terhasil tidak sama dengan induk atau ibu-bapanya kerana ia mempunyai baka yang berbeza.telur yang di gunakan mempunyai DNA secara semulajadi manakala sperma juga mempunyai DNA yang di ambil secara rawak dan semulajadi.
Dalam kes manusia pula zuriat yang terhasil merupakan anak yang tidak sama dengan ibu-bapa mau pun ahli keluarga yang lain kerana dia di hasilkan dari baka secara rawak.
klon pula terhasil dari satu jenis sel penting yang di namakan ´”stem sel”.Stem sel merupakan sel penting dalam tubuh manusia yang boleh di tukarkan kepada apa-apa sahaja.ia terhasil dengan banyak daripada tulang sum- sum ,mata,sellemakdanototkita.
Semasa ia mula-mula terhasil ia merupakan sel kosong yang tidak mengandungi apa-apa maklumat .pada masa ini ia mampu berubah menjadi apa-apasel mengikut signal yang kita berikan.
Sekiranya kita mahu membentuk sel kulitmaka kita memberikan signal dengan mencampurkan cebisan kulit dan sel stem akan berubah menjadi kulit.pakar-pakar kulit mula menggunakan kaedah ini bagi menghasilkan kulit barubagi membantu mangsa kebakaran.kulitbaru yang di hasilkan dalam makmal serupa dengan kulit mangsa kebakaran dan mudah di graftkan pada kulit mangsa berbanding kulit tiruan yang selalunya sukar di terima oleh tubuh.faktor ini membantu selamatkan nyawa mangsa.
Pada tahun 80 han saintis mencuba menghasilkan jasad baru dengan menggunakan stem sel. Mereka menggunakan seekor kambing sebagai bahan kajian. Setem sel di ambil dan di masukkan maklumat genetic dari kulit dan di masukkan ke Rahim kambing.hasilnya seekor anak kambing yang mempunyai genetic sama seperti ibunya
Dolly iaitu anak kambing klon pertama di dunia mendapat liputan luas. Buat pertama kali nya sperma tidak lagi di perlukan untuk menghasilkan zuriat maka saintis berpendapat tindakan ini mampu member keuntungan kepada manusia.
dunia di kejutkan dengan kehadiran jasad hidup dengan genetic yang sama yang di sangka tidak mungkin atau mustahil untuk di hasilkan.
Tindakan ini mendapat pujian dan kritikan dari para pengkaji ,saintis dan tokoh agama. Mereka merasakan tidak wajar bagi kita mencipta sesuatu yang melanggar tabii yang sebenar. adalah di kuatiri
Kejayaan ini menjadi permulaan terciptanya manusia manusia klon yang tidak ada cirri-ciri genetic atau baka keturunan yang sebenar.ia ibarat sebuah kilang ,manusia di manaibubapa yang mahukananakberambutperangataubermatacoklatbolehmemilihdarimanamana genetic asasdenganmamasukkanelemenitukedalam stem selmereka.
walaubagaimana pun kejutandariperistiwapengklonan dolly inimembukabanyakmataterhadapkepentingan stem sel.
dalam industry perladangankaedahklon di gunakanbagimenghasilkanbakapokok yang tebaikdenganpantas.jikaandamempunyaisatupokok yang berbuahsedapdanbanyakbuahandabolehmenciptapokok yang samadenganmembawanyaketempatpengklonan .jadijikapokokasalitumatiandatidakperlurisaukeranapokok yang samaakanmenggnatkantempatnya.apa yang andaperlubawakepusatpengklonanhanyalahbeberapahelaipucukmuda yang kaya denganselsel stem nya.
dalamkecantikan pula sayamengambil stem seldaridarahuntuk di masukkankewajahbagimendapatkankulitwajah yang mudadancantik.
mereka yang menderitasakitlututdengantulangrawan yang nipisbolehmenghasilkansemularawandengansuntikansel stem kedalamtulanglutut
ternyatamanafaatdaripenyelidikantetapmemberikesanbaikkepada kita.

Comments are closed